elektronska IZVRSBA.si Pravna izterjava dolgov (terjatev, covl, izterjava, dolg, dolg, dolg)!

HITRO - v roku 24 ur uredimo vse potrebno za vložitev predloga izvršbe. Sklep o izvršbi prejmete v 2 dneh!** + 0% PROVIZIJE

UGODNO - že za 24 EUR brez DDV na posamezni izvršilni predlog*. To je VSE, kar plačate nam!

STROKOVNO in KVALITETNO - svetujejo pravniki s pravosodnim izpitom - Pravna pisarna d.o.o.

0% PROVIZIJE oz. brez dodatnih stroškov ob uspešni izterjavi! + Možnost vračila 40,00 EUR mat. stroškov!

NOVOST - pisni obračun plače - podlaga za izvršbo!

BREZPLAČNI pravni nasvet - 031 70 90 30 FAX: 02 620 96 99

ENOSTAVNO - za pričetek izvršbe je dovolj že ena verodostojna listina - zapadli račun ali IOP (izpis odprtih postavk)...

elektronska IZVRSBA.si

Hitro, uspešno in strokovno do vašega denarja! Ukrepajte TAKOJ!
>> T:

031 70 90 30


>> E: info@elektronskaizvrsba.si
elektronska IZVRSBA.si
Pravna izterjava dolgov (terjatev, covl, izterjava, dolg, dolg, dolg)!
5 korakov do izvršbe - izvršba takoj

1. KORAK

izpolnite obrazec za prijavo terjatve (verodostojne listine ni potrebno prilagati)

2. KORAK

V elektronski obliki ga posredujte na info@elektronskaIZVRSBA.si

3. KORAK

Pomagamo vam vložiti predlog na sodišče v roku 24h ali prej!

4. KORAK

Prejmete sklic za
plačilo sodne takse*

5. KORAK

Sklep o izvršbi prejmete v dveh dneh**
= do pravnomočnega sklepa o izvršbi prej kot v 15 dneh***

* taksa za eno izvršilno sredstvo je 44 EUR
** po navedbah COVL - Centralni oddelek za verodostojno listino - v praksi največ 7 dni
*** v 82% primerov vloženih preko elektronskeIZVRSBA.si

DOVOLJ ŽE ENA SAMA VERODOSTOJNA LISTINA!

Za pričetek izvršilnega postopka potrebujete samo eno izmed sledečih verodostojnih listin:   

 • račun oz. faktura ali
 • izpisek iz poslovnih knjig (konto kartica oz. IOP) overjena s strani odgovorne osebe ali
 • javna listina ali
 • po zakonu overjena zasebna listina ali
 • listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine ali
 • menica in ček s protestom in povratnim računom, kadar je to potrebno za nastanek terjatve ali
 • obračun obresti.

Naredite 1.korak TAKOJ -
pošljite obrazec (ali kopirajte in izpolnite podatke navedene spodaj in pošljite) na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Za uspešno izvršbo so potrebni spodaj zahtevani podatki, zato izpolnite obrazec v celoti.

Po prejemu podatkov vas bomo kontaktirali in se dogovorili za svetovanje oz. potrebne postopke za uspešno izvršbo.

VLAGATELJ (vaši kontaktni podatki):
Ime in priimek:
Telefon:
El. pošta:

UPNIK:
Naziv:
Dav.št.: Zavezanci za DDV vpišite SI pred D.Š.
Mat.št.:

ZAKONITI ZASTOPNIK UPNIKA (samo pri d.o.o. in d.d., pri s.p. ni potrebno):
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta:

RAČUN (UPNIKA) ZA NAKAZILO IZTERJENEGA ZNESKA:
Št.rač. (Vaš TRR):
Imetnik računa:

DOLŽNIK:
Naziv:
Dav.št.:
Mat.št.:

PREDLAGANA IZVRŠBA (vpišite TRR):
Denarna sredstva pri banki dolžnika –  rubež in prenos:
Št.računa (TRR dolžnika):

OZNAKA ZAHTEVKA (ponavadi račun):
V primeru več računov(faktur) podatke ločujte z vejico – za vsak račun navedite vsak podatek posebej!
Oznaka verodostojne listine (številka računa):
Datum izdaje:
Zapadlost:
Znesek:

Zahtevam zakonske zamudne obresti od zapadlosti - da
Zahtevam vračilo takse za predlog in sklep - da


Kopirajte in izpolnite zgoraj navedene podatke in jih pošljite na  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Za dodatne informacije pokličite 031 70 90 30
- 24 ur na dan, 7 dni v tednu!

 

Ocena BONITETE - IZTERLJIVOSTI dolžnika!
Storitev le za d.o.o. in s.p.:
BREZPLAČNA ocena bonitete
POVPRAŠEVANJE
E: info@ELEKTRONSKAizvrsba.si
O: obrazec za posr.podatkov
ŽELITE IZVEDETI PRVI?

Brezplačne mesečne novosti s področja izterjave dolgov in upravljanja s terjatvami.

Email

Prosimo, da vpišete veljaven e-mail.ZA USPEŠNO IZVRŠBO POTREBEN LE EN DOKUMENT

Za pričetek postopka je potrebna samo ena od naslednjih verodostojnih listin:

 • faktura (izdan račun)
 • menica in ček s protestom oz. povratnim računom,
 • javna listina,
 • izpisek iz poslovnih knjig overjen s strani odg.osebe,
 • listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine.
elektronskaIZVRSBA.si - Pravna pisarna d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, p.p. 1516, 2000 Maribor - tel. 031 70 90 30 - e-pošta. info@elektronskaizvrsba.si
splošni pogoji - pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov